Bileşikler

Bileşikler

Bileşikler, iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturdukları saf maddeye denir. Diğer bir tanımıyla bileşikler, birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelliklerini kaybedip, yeni oluşturdukları saf maddelere denir. Bileşikler genel itibariyle formüllerle ifade edilir. Bileşiğin formülüne bakıldığında o bileşiği oluşturan atomların cinsini ve birbirleriyle birleşme oranını görmek mümkündür. Bilindiği üzere 92 tanesi doğada olmak üzere 117 tane element vardır. Bu elementlerin farklı sayı ve şekillerde birbiriyle birleşebildiklerini düşünecek olursak farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca bileşik vardır.

Bileşikler özellikleri nelerdir?
 • Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler, onlardan tamamen farklı yeni, saf bir maddeye dönüşürler.
 • Bileşiği oluşturan elementler birbirleriyle belirli oranlarda birleşir ve kendi özelliklerini kaybederler.
 • Bileşikler meydana gelirken enerji alışverişi olur.
 • Bileşikler kimyasal tepkimelerle bir araya gelirler ve yine kimyasal tepkimeler sonucunda ayrılırlar.
 • En küçük yapı birimleri moleküllerdir.
 • Bileşiklerin öz kütleleri, erime ve kaynama noktaları sabittir.
 • Bileşikler saf ve homojen maddelerdir.
Bileşiklerin sınıflandırılması 2 şekilde olur. Bunlar; inorganik ve organik bileşiklerdir.

İnorganik bileşikler, çoğunlukla iyonlardan oluşurlar. Canlılar yaşamlarının devamlılığını sürdürebilmek için gerekli olan bazı bileşikleri kendileri oluşturamadıkları için dışarıdan hazır olarak alırlar. Bunlara inorganik bileşikler adı verilir. Bu bileşikler; su, mineral, asit-baz ve tuzlar olarak söylenebilir.

Asitler, suda çözündüklerinde H+ iyonu verebilen bileşiklerdir. Yani +OH iyonu ile tepkimeye girerler. Çok kuvvetli asitler olduğu gibi günlük hayatta kullandığımız hatta yiyecek olarak tükettiğimiz asitler de bulunur. Asit çözeltileri elektriği iletebilirler, turnusol kağıdını kırmızı renge boyarlar, ekşi bir tadı vardır. Bazlarla tepkimeye girerek su ve tuzları oluştururlar.
Bazlar, çözündüklerinde +OH iyonu verebilen bileşiklerdir. H+ iyonlarıyla tepkimeye girerler. Su ile iyi bir çözünme sağlarlar. Turnusol kağıdını maviye boyarlar. Acı bir tadları vardır. Cilde kayganlık hissi verirler. Asitlerle tepkimeye girerek su ve tuz oluştururlar.
Tuzlar, asit ve bazların nötrleşme tepkimelerinden çıkan üründür. Neredeyse tamamı katı formda bulunur. Kendi aralarında sınıflara ayrılırlar. Bunlar; asidik tuz, bazik tuz, nötr tuz ve çift tuz
Oksitler, O2 haricindeki oksijenin, iki ayrı türde atom barındıran tüm bileşiklerine verilen addır. Bunlar da kendi aralarında sınıflandırılırlar; asidik oksit, bazik oksit, nötr oksit, anfoter oksit, peroksit

İnorganik bileşiklerin genel özellikleri;
 • Hücrenin yapısına katılırlar.
 • Düzenleyici görevi görürler.
 • Yıpranan dokuların onarımını sağlarlar.
 • Sindirme uğramazlar hücre zarından direk geçerler.
 • Hücre tarafından üretilmezler, dışarıdan hazır olarak alınırlar.
 • Enerji verme özellikleri yoktur.

Organik bileşikler,
karbon bileşikler olarak da bilinirler. Bu bileşiklerde elementleri bir arada tutan güç ortaklaşa kullanılan elektronlardır. Su ile çözünmelerinde iyon oluşturmazlar. Organik bileşenler kararsız yapıya sahiptirler.

Karbonhidratlar, yapılarında oksijen, hidrojen ve karbon atomunu bulunduran en basit organik bileşiklerdir. Enerji verici olarak kullanılırlar. Nükleik asit ve ATP nin yapısına katılırlar. Canlılarda hücre zarının ve hücre duvarının yapısını oluşturlar. Kendi aralarında 3'e ayrılırlar; monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler.
Lipitler, yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen atomu yanında bazılarında azot, fosfor ve sülfür bulunan bileşiklerdir. Suda çözünmezler bazı organik çözücülerde çözünebilirler. 3'e ayrılırlar; trigliseritler, fosfolipitler ve steroitler.
Proteinler, canlı hücresinin esas yapılarını oluşturlar. Organizmada büyüme gelişme sırasında hücre yapımında, dokuların onarımında görev alırlar. Enerji verirler ve düzenleyici görevleri vardır. Vücudun mikroplara karşı savunmasında görev alırlar.
Enzimler, kimyasal tepkimelerin aktivasyon enerjisini düşüren, tepkimeleri hızlandıran, protein yapılı biyolojik katalizörlerdir.
Vitaminler, bunlar A, D, E ve K vitaminleridir. Enerji vermezler, sindirime uğramazlar. Düzenleyici görevleri vardır. İnsanlarda fazlası karaciğerde depolanır.

Organik bileşiklerin özellikleri;
 • Tüm hücreler sentezleyebilir aynı zamanda dışarıdan hazır olarak da alabilirler.
 • Karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve nükleik asitlerin yapısını oluştururlar.
 • Uzun karbon zincirleri vardır.
 • Enerji ham maddesi olarak kullanılırlar.
 • Düzenleyici görevleri vardır.
Son Güncelleme : 15.03.2021 19:48:26
Bileşikler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Bileşikler Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Bileşikler"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Salisilik Asit
Salisilik Asit
Salisilik asit, kimyasal formülü C6H4 (OH9 CO2H olan, bir beta hidroksi asittir. Bu organik asit renksiz, kristal yapıda olan ve çoğunlukla bitkisel hormon şeklinde kullanılır. Aspirinin etken maddesi olarak kullanılan salisilik asit, sağlık üzerinde...
Asitler Bazlar Ve Ph
Asitler Bazlar Ve Ph
Asitler bazlar ve pH, uzmanlar asitlik ve bazlık derecesini ölçen bir ölçek geliştirmiştir. Sulu çözeltide asitlerin verdiği H+ iyonu ya da sulu çözeltide bazların verdiği OH- iyonu sayısı ölçülmüştür. Çözeltinin içinde H+ iyonu fazla sayıdaysa çözel...
Laktik Asit Nasıl Atılır
Laktik Asit Nasıl Atılır
Laktik asit nasıl atılır, laktik asit yoğun egzersizde vücutta oluşan bir enzimdir. Enzimin birikmesiyle birlikte vücutta yorgunluk ve kaslarda ağrı meydana gelir. Bilimsel olarak antrenman öncesinde vücutta karbonhidrat ve glikoz depolarında biriken...
Asit Yağmurlarına Neden Olan Gazlar
Asit Yağmurlarına Neden Olan Gazlar
Asit yağmurlarına neden olan gazlar dediğimiz zaman oldukça zararlı gazların varlığını görebiliyoruz. Havayı kirleten kükürtdioksitin azotoksit, partikül madde ve hidrokarbon gibi kirleticileri havaya yaymaktadır. Bu kirleticilerin atmosferde çeşiti ...
Kuvvetli Asitler
Kuvvetli Asitler
Kuvvetli asitler, İnsanoğlu maddeleri asit ve baz olmak üzere 2 grup içinde değerlendirmektedir. Asit ve bazlar kendilerine göre bazı özellikler taşırlar. asitler de kendi aralarında iki grupta değerlendirilir. Asitler, genel anlamda zayıf ve kuvvetl...
Asit Baz Tepkimeleri
Asit Baz Tepkimeleri
Asit Baz Tepkimeleri, Asitlerin kimyada önemli bir bileşik sınıfı olduklarını söyleyebilmek mümkündür. Hatta günlük olarak tükettiğimiz gıda maddelerinin pek çoğunda da asit olduğunu görebilmek mümkündür. Hatta yaşamımızı sürdürmek için belli miktard...
Laktik Asit
Laktik Asit
Laktik asit her insanın vücudunda oluşan doğal bir bileşik olarak karşımıza çıkar ve kas, kan ve vücudun değişik organlarında bulunabilmektedir. Bu asit laktat ile aynı anlamda kullanılabilmektedir. Laktat, laktik asidin sodyum ve potasyum tuzu olara...
Sitrik Asit
Sitrik Asit
Sitrik asit, modern endüstrinin pek çok alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Sürekli artan dünya nüfusunun birçok ihtiyacının karşılanabilmesi açısından oldukça önemli bir bileşik olan kristal yapılı ve renksiz bileşenin kimyasal formülü "C6H8O7" ...
Hümik Asit
Hümik Asit
Hümik asit, pH değeri ikiden küçük asidik özelliği olan sularda çözünmez. pH değeri daha yüksek olan suda ya da alkalik özelliğe sahip çözeltilerde çözünür. Moleküler ağırlığı fazla olan hümik asit, uzun zincir moleküler yapıdadır. Koyu kahverengi ve...
İndikatör Nedir
İndikatör Nedir
İndikatör Nedir, dilimize fransızcadan geçen indikatör fizikte kullanılan bir terimdir. Fizik bilimindeki adı göstergedir. Gösterge bir maddenin bir ortamda test edilirken varlığını gösteren ayraca verilen addır. Çözeltilerin pH değerlerine bağlı ola...
Formik Asit
Formik Asit
Formik asit, karınca asidi ve metanoik asit olarak ta bilinen ve HCOOH kimyasal formülle gösterilen tek karbonlu karboksilik bir asittir. Bu asit karbonil karbonuna bağlı olan alkil grubu içermemesi nedeniyle en basit karboksil asit özelliğindedir. Ç...
Asit Ve Bazların Özellikleri
Asit Ve Bazların Özellikleri
Asit ve bazların özellikleri dediğimiz zaman her iki grubu da ayrı değerlendirmek gerekir. İnsanların asit ve bazlar olarak ikiye ayırmış olduklarını görebiliyoruz. Asitler ve bazlar kendilerine has özelliklere sahiptir. Bunun için öncelikle maddeler...

 

Salisilik Asit
Asitler Bazlar Ve Ph
Laktik Asit Nasıl Atılır
Asit Yağmurlarına Neden Olan Gazlar
Kuvvetli Asitler
Asit Baz Tepkimeleri
Laktik Asit
Sitrik Asit
Hümik Asit
İndikatör Nedir
Formik Asit
Asit Ve Bazların Özellikleri
Karboksilli Asitler
Nitrik Asit
Collagen
Bakır Sülfat
Benzoil Peroksit
Günlük Hayatta Kullandığımız Asit Ve Bazlar
Asit Ve Bazların Sulu Çözeltileri
Hidroklorik Asit
Asit Baz İndikatörleri
Amonyak
Borik Asit
Ürik Asit Nasıl Düşürülür
Zaç Yağı
Fosforik Asit
Amino Asit Zararları
Sülfürik Asit
Asetik Asit
Asit Örnekleri
Popüler İçerik
Karboksilli Asitler
Karboksilli Asitler
Karboksilli asitler günlük hayatımızda karşımıza çeşitli şekillerde çıkabilen bileşikler arasında yer almaktadır. Yapılarında karboksil grubu bir madd...
Nitrik Asit
Nitrik Asit
Nitrik asit, halk arasında kezzap olarak anılan kuvvetli bir anorganik asittir. Tuzları nitrat olarak anıldığından, nitrat asidi olarak ta tanımlanmak...
Collagen
Collagen
Collagen, kolajen cilt yaşlanmasını durduran geciktiren, kırışıklıkların oluşmasını engelleyen, saçları ve tırnakları daha güçlü daha esnek ve daha sa...
Bakır Sülfat
Bakır Sülfat
Bakır sülfat: Bakır sülfatın diğer adı küprik sülfat olarak bilinir. Kimyasal formülü cuso4 ifade edilen bir bileşiktir. Tuzun hidrasyon derecelerine ...
Benzoil Peroksit
Benzoil Peroksit
Benzoil peroksit, çok çeşitli topikal preparatlarda kullanılan akne ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde etkili bir antiseptik kremdir. yüzeyde bul...
Günlük Hayatta Kullandığımız Asit Ve Bazlar
Günlük Hayatta Kullandığımız Asit Ve Bazlar
Günlük Hayatta Kullandığımız Asit ve Bazlar hayatımızda kullandığımız hemen hemen tüm gerekli şeylerin içinde yer almaktadır. Olumlu yönleri olduğu ...
Asit Ve Bazların Sulu Çözeltileri
Asit Ve Bazların Sulu Çözeltileri
Asit ve Bazların Sulu Çözeltileri dediğimiz zaman her ikisinin de ayrı arı incelenmesi gerektiğini görebilmekteyiz. Hem asitler hem de bazlar sulu çöz...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Salisilik Asit
Asitler Bazlar Ve Ph
Laktik Asit Nasıl Atılır
Asit Yağmurlarına Neden Olan Gazlar
Kuvvetli Asitler
85 Lik Formik Asit Çözeltisinden 100 Ml 20 Lik Formik Asit Çözeltisi
Magnezyum Hidroksit Tds Ve Msd
Nergiz Hanım Ve Çocuğu
Merhaba bu asidi suyla karıştırarak kullanacağız
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
85 Lik Formik Asit Çözeltisinden 100 Ml 20 Lik Formik Asit Çözeltisi
Magnezyum Hidroksit Tds Ve Msd
Nergiz Hanım Ve Çocuğu
Merhaba bu asidi suyla karıştırarak kullanacağız
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022