hipoklorik asit

hipoklorik asit

Hipoklorik Asit, hipoklorik formülü ClO olan bir iyon köküdür. Bileşiklerinde ise kök her zaman bir elektron alır. En fazla kullanım alanı HClO hipokloroz asit elde edilmesi içindir. Bunun dışında dezenfektasyon, deodorant ve beyazlatıcı maddelerin formüllerinde kullanılır. Bunlardan en yaygın olanı NaClO kimyasal formülü olan sodyum hipoklorittür. Bu oldukça iyi bir dezenfektan olan ve yaygın kullanım alanına sahip bir kimyasaldır. Sıvı halde olan sarı yeşilimsi sulu çözelti şeklinde ve güçlü bir klor kokusuna sahiptir. Evlerde kullandığımız çamaşır suyu bu kimyasaldır. İçeriğindeki klor oranı genellikle % 15-% 16 lık sulu çözelti halinde ticareti yapılır. Bu şekilde sulu çözelti olarak çamaşır suyu, sıvı klor, javel suyu hipo ağartıcı temizlik maddesi olarak adlandırılır.

Hipoklorik asit nedir?

Hidrojen ve klorun birleşimiyle meydana gelen asit hidroklorik asit olarak tanımlanır. Kimyasal formülü HCl olan asidin molekül ağırlığı da 36,4 tür. Renksiz bir sıvı olup, oldukça keskin kokuya sahiptir. bu asidin kokusu kişinin nefes almasını zorlaştıracak düzeydedir. Bu kokuya maruz kalanlar etkili bir öksürük nöbeti geçirebilirler. Bu yüzden hipoklorik asit kokusuna maruz kalan kişilerin en kısa sürede açık havaya çıkarılması ve ciğerlerin bol miktarda oksijenle doldurulması gerekir. Özellikle astım hastası olanlar bu asidin kokusuna çok duyarlı olur. Kokuyu içlerine çektiklerinde astım nöbetleri geçirebilirler.

Hidroklorik asit demir çelikten, PVC alanına, gıda sektöründe, organik madde üretiminde pek çok alanda kullanılmaktadır. Ticaretteki derişik hidroklorik asit içeriğinde % 37 oranında hidrojen klorür vardır. Bu madde basınç altında kolay şekilde sıvılaşabilir. Saf olan hidrojen klorür renksiz, berrak bir sıvıdır. Bunun içine herhangi bir kirlilik unsuru girerse renksiz bir halden sarı bir kimyasala döner.

Hipoklorik asit elde etme yöntemleri

Hipoklorik asit elde edilmesi için önce hidrojen klorür gazı elde edilmelidir. Sanayide hipoklorik asit tuzun üstüne dökülmüş ısıtılmış sülfürük asit nedeniyle açığa çıkan hidrojen klorür gazının suya gönderilmesiyle elde edilir. Bu yönteme Leblanc denir. Bu yöntemle sodyum sülfat ta elde edilir. bu tepkime için döner tabanlı mekanik fırınlar kullanılır. Bu asit halk arasında tuz ruhu olarak bilinir. 

Tuz ruhunun sarı renkte olmasının nedeni içeriğindeki demir lll klorüründen kaynaklanır. Yapı itibarıyla oldukça yakıcı ve keskin kokuludur. Mermer bir yüzeyi bile eritecek kadar etkili bir asittir. Eğer ciltle temas ederse üçüncü derece yanıklara, kalıcı izlere neden olur. Ayrıca kişinin nefes almasını zora sokar, öksürüğe neden olur. Özellikle astım hastalarını ciddi derecede etkiler. Uzun süre asidin solunması halinde asit zehirlenmesi ortaya çıkabilir. Bu olumsuz etkilerine rağmen evlerde tuvalet temizliğinde kullanılır. Ancak gebe kadınların bu asidi kesinlikle solumaması gerekir.

Hidroklorik asit elde etme yollarından biri ise elektrolizle elde edilen klorun hidrojen atmosferinde yakılması sonucunda oluşan hidro klorürürün sudan geçirilmesiyle olur. Buna Solvay yöntemi denir. Bunun yapılması için ergitilmiş silisten yapılan kaplar kullanılmaktadır. Bu şekilde elde edilen asit oldukça saftır. Sanayide ayrıca organik moleküllerin klorlanması sırasında da bolca hidrojen klorür ortaya çıkar. Bu gazlardan da hidroklorik asit elde edilebilir.

Hidroklorik asidin aktif metallerle kolay tepkimeye girmesi, bunların klorür tuzlarını yapma olanağı sağlar. Bunun sonucunda hidrojen açığa çıkar. Hidroklorik asit ile çinkonun tepkimeye girmesi, laboratuvarda hidrojenin elde edilme yöntemidir.Permanganat, mangan dioksit gibi maddeler hidroklorik asitten klorun ayrışmasını sağlar.

Hipoklorik asit özellikleri nelerdir?

Ametaller bu asitle tepkimeye girmezken, cıva, altın, bakır, gümüş gibi metaller ise hidroklorik asitten etkilenmez.Hidroklorik asit çeşitli metal tuzlarını bozmaktadır. Ayrıca hidroklorik asit ve nitrik asit karışımının hal arasındaki tanımı altın suyudur. Bu platin, altın gibi metalleri çözündürmeye yarar. Kullanılan takıların altın gibi görünmesine, kararmamasına yardımcı olur. Altınlarda eski parlaklığını kaybettiyse altın suyuna batırılarak eski parlak haline döndürülebilir.

Çok kuvvetli bir asit olan hidroklorik asit, çözelti halinde olduğunda tamamen iyonlaşabilir. Gümüş nitrat çözeltisiyle oluşan beyaz renkli çözelti ve oksidanlarla tepkimesiyle açığa çıkan klor kokusundan hemen anlaşılabilir. Hidroklorik asit kullanım alanları arasında klorürlerin elde edilmesi, metal ürünlerin temizliği, bazik sistemlerin nötralizasyonu sayılabilir. 
Son Güncelleme : 27.02.2021 20:39:23
hipoklorik asit ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

hipoklorik asit Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "hipoklorik asit"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Salisilik Asit
Salisilik Asit
Salisilik asit, kimyasal formülü C6H4 (OH9 CO2H olan, bir beta hidroksi asittir. Bu organik asit renksiz, kristal yapıda olan ve çoğunlukla bitkisel hormon şeklinde kullanılır. Aspirinin etken maddesi olarak kullanılan salisilik asit, sağlık üzerinde...
Asitler Bazlar Ve Ph
Asitler Bazlar Ve Ph
Asitler bazlar ve pH, uzmanlar asitlik ve bazlık derecesini ölçen bir ölçek geliştirmiştir. Sulu çözeltide asitlerin verdiği H+ iyonu ya da sulu çözeltide bazların verdiği OH- iyonu sayısı ölçülmüştür. Çözeltinin içinde H+ iyonu fazla sayıdaysa çözel...
Laktik Asit Nasıl Atılır
Laktik Asit Nasıl Atılır
Laktik asit nasıl atılır, laktik asit yoğun egzersizde vücutta oluşan bir enzimdir. Enzimin birikmesiyle birlikte vücutta yorgunluk ve kaslarda ağrı meydana gelir. Bilimsel olarak antrenman öncesinde vücutta karbonhidrat ve glikoz depolarında biriken...
Asit Yağmurlarına Neden Olan Gazlar
Asit Yağmurlarına Neden Olan Gazlar
Asit yağmurlarına neden olan gazlar dediğimiz zaman oldukça zararlı gazların varlığını görebiliyoruz. Havayı kirleten kükürtdioksitin azotoksit, partikül madde ve hidrokarbon gibi kirleticileri havaya yaymaktadır. Bu kirleticilerin atmosferde çeşiti ...
Kuvvetli Asitler
Kuvvetli Asitler
Kuvvetli asitler, İnsanoğlu maddeleri asit ve baz olmak üzere 2 grup içinde değerlendirmektedir. Asit ve bazlar kendilerine göre bazı özellikler taşırlar. asitler de kendi aralarında iki grupta değerlendirilir. Asitler, genel anlamda zayıf ve kuvvetl...
Asit Baz Tepkimeleri
Asit Baz Tepkimeleri
Asit Baz Tepkimeleri, Asitlerin kimyada önemli bir bileşik sınıfı olduklarını söyleyebilmek mümkündür. Hatta günlük olarak tükettiğimiz gıda maddelerinin pek çoğunda da asit olduğunu görebilmek mümkündür. Hatta yaşamımızı sürdürmek için belli miktard...
Laktik Asit
Laktik Asit
Laktik asit her insanın vücudunda oluşan doğal bir bileşik olarak karşımıza çıkar ve kas, kan ve vücudun değişik organlarında bulunabilmektedir. Bu asit laktat ile aynı anlamda kullanılabilmektedir. Laktat, laktik asidin sodyum ve potasyum tuzu olara...
Sitrik Asit
Sitrik Asit
Sitrik asit, modern endüstrinin pek çok alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Sürekli artan dünya nüfusunun birçok ihtiyacının karşılanabilmesi açısından oldukça önemli bir bileşik olan kristal yapılı ve renksiz bileşenin kimyasal formülü "C6H8O7" ...
Hümik Asit
Hümik Asit
Hümik asit, pH değeri ikiden küçük asidik özelliği olan sularda çözünmez. pH değeri daha yüksek olan suda ya da alkalik özelliğe sahip çözeltilerde çözünür. Moleküler ağırlığı fazla olan hümik asit, uzun zincir moleküler yapıdadır. Koyu kahverengi ve...
İndikatör Nedir
İndikatör Nedir
İndikatör Nedir, dilimize fransızcadan geçen indikatör fizikte kullanılan bir terimdir. Fizik bilimindeki adı göstergedir. Gösterge bir maddenin bir ortamda test edilirken varlığını gösteren ayraca verilen addır. Çözeltilerin pH değerlerine bağlı ola...
Formik Asit
Formik Asit
Formik asit, karınca asidi ve metanoik asit olarak ta bilinen ve HCOOH kimyasal formülle gösterilen tek karbonlu karboksilik bir asittir. Bu asit karbonil karbonuna bağlı olan alkil grubu içermemesi nedeniyle en basit karboksil asit özelliğindedir. Ç...
Asit Ve Bazların Özellikleri
Asit Ve Bazların Özellikleri
Asit ve bazların özellikleri dediğimiz zaman her iki grubu da ayrı değerlendirmek gerekir. İnsanların asit ve bazlar olarak ikiye ayırmış olduklarını görebiliyoruz. Asitler ve bazlar kendilerine has özelliklere sahiptir. Bunun için öncelikle maddeler...

 

Salisilik Asit
Asitler Bazlar Ve Ph
Laktik Asit Nasıl Atılır
Asit Yağmurlarına Neden Olan Gazlar
Kuvvetli Asitler
Asit Baz Tepkimeleri
Laktik Asit
Sitrik Asit
Hümik Asit
İndikatör Nedir
Formik Asit
Asit Ve Bazların Özellikleri
Karboksilli Asitler
Nitrik Asit
Collagen
Bakır Sülfat
Benzoil Peroksit
Günlük Hayatta Kullandığımız Asit Ve Bazlar
Asit Ve Bazların Sulu Çözeltileri
Hidroklorik Asit
Asit Baz İndikatörleri
Amonyak
Borik Asit
Ürik Asit Nasıl Düşürülür
Zaç Yağı
Fosforik Asit
Amino Asit Zararları
Sülfürik Asit
Asetik Asit
Asit Örnekleri
Popüler İçerik
Karboksilli Asitler
Karboksilli Asitler
Karboksilli asitler günlük hayatımızda karşımıza çeşitli şekillerde çıkabilen bileşikler arasında yer almaktadır. Yapılarında karboksil grubu bir madd...
Nitrik Asit
Nitrik Asit
Nitrik asit, halk arasında kezzap olarak anılan kuvvetli bir anorganik asittir. Tuzları nitrat olarak anıldığından, nitrat asidi olarak ta tanımlanmak...
Collagen
Collagen
Collagen, kolajen cilt yaşlanmasını durduran geciktiren, kırışıklıkların oluşmasını engelleyen, saçları ve tırnakları daha güçlü daha esnek ve daha sa...
Bakır Sülfat
Bakır Sülfat
Bakır sülfat: Bakır sülfatın diğer adı küprik sülfat olarak bilinir. Kimyasal formülü cuso4 ifade edilen bir bileşiktir. Tuzun hidrasyon derecelerine ...
Benzoil Peroksit
Benzoil Peroksit
Benzoil peroksit, çok çeşitli topikal preparatlarda kullanılan akne ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde etkili bir antiseptik kremdir. yüzeyde bul...
Günlük Hayatta Kullandığımız Asit Ve Bazlar
Günlük Hayatta Kullandığımız Asit Ve Bazlar
Günlük Hayatta Kullandığımız Asit ve Bazlar hayatımızda kullandığımız hemen hemen tüm gerekli şeylerin içinde yer almaktadır. Olumlu yönleri olduğu ...
Asit Ve Bazların Sulu Çözeltileri
Asit Ve Bazların Sulu Çözeltileri
Asit ve Bazların Sulu Çözeltileri dediğimiz zaman her ikisinin de ayrı arı incelenmesi gerektiğini görebilmekteyiz. Hem asitler hem de bazlar sulu çöz...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Salisilik Asit
Asitler Bazlar Ve Ph
Laktik Asit Nasıl Atılır
Asit Yağmurlarına Neden Olan Gazlar
Kuvvetli Asitler
85 Lik Formik Asit Çözeltisinden 100 Ml 20 Lik Formik Asit Çözeltisi
Magnezyum Hidroksit Tds Ve Msd
Nergiz Hanım Ve Çocuğu
Merhaba bu asidi suyla karıştırarak kullanacağız
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
85 Lik Formik Asit Çözeltisinden 100 Ml 20 Lik Formik Asit Çözeltisi
Magnezyum Hidroksit Tds Ve Msd
Nergiz Hanım Ve Çocuğu
Merhaba bu asidi suyla karıştırarak kullanacağız
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022