Organik Asitler Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?
19 Haziran 2024 Çarşamba

Organik Asitler Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?


Organik asitler, karbon iskeletine dayalı yapıları olan asitlerdir. Bütürik, formik, fumarik, propiyonik, asetik, sorbik, malik ve sitrik asitler ve tuzları en önemli organik asitler arasındadır. Hayvansal ve bitkisel organizmalarda doğada saf olarak bulundukları gibi, doğal yollardan da elde edilirler. Hayvan vücudunda kullanılır ve metabolize olursa, karbondioksit ve suya okside olmaktadırlar. Bu özelliğe sahip olduğundan, günümüzde organik asitler karma yem ve hayvan beslenmesi alanında vazgeçilmez bir koruyucu ve verimi artıran katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Özellikle yasaklanan antibiyotiklerin yerine hayvan beslenmesinde bir alternatif olarak daha fazla değer kazanmıştır.

Organik Asitlerin Kullanım Amaçları Nelerdir?

Organik asitlerin başlıca kullanım alanları şunlardır:

 • Yem ve hammaddelerinde mikotoksin üremesine engel olma
 • Hayvanları mikotoksikasyona karşı koruma
 • Yemlerin ve hammaddelerin depolanma süresinin artırılması
 • Silajlarda aerobik bozulmanın önlenmesi
 • Silajlarda aerobik stabilitesinin artırılması
 • Hayvanların sindirim sisteminde antibakteriyel etki yaratılması
 • Hayvanlarda büyümenin uyarılması

Yem ve Yem Hammaddelerinde Mikotoksin Üremesine Engel Olmak

Mikotoksin ruminant, tek mideli ve kanatlıların beslenmesinde çok önemlidir. Bunlar hayvanların verimlerinde düşüşlere, sağlık sorunlarına, hatta ölümlere neden olurlar. Araştırmalara göre her sene üretilmiş olan bitkisel kaynaklı yemlerin %25 oranı mikotoksinlerle kontamine olmaktadır. Kanatlı hayvanların mikotoksinlere karşı hassas olması nedeniyle sıkça mikotoksikasyon ortaya çıkmaktadır. Ruminant, kanatlı ve tek mideli hayvanların yemlerine ilave edilen organik asitler en başta küf olmak üzere, yemlerin içinde mikotoksin gelişmesini önlemekte hem hayvanların hem de onları tüketen insanların zarar görmesine engel olmaktadır.

Yem ve Yem Hammaddelerinin Depolanma Süresinin Uzatılması

Tüm yem hammaddeleri çeşitli mantar, bakteri ve mayalara karşı doğal şekilde kontamine durumdadır. Uygun ortamı bulduklarında hızlı bir şekilde çoğalır, hayvanların verimlerini düşürür ve sağlık sorunlarının yaşanmasını sağlar. Yemlerin içine organik asitlerin ilave edilmesi hem ekonomik kayıpları önler hem de sağlık sorunlarının önüne geçer. Bu sayede yemlerin depolanma süresi de uzar.

Silajlarda Aerobik Bozulmanın Önlenmesi

Organik asit silaj yapımında çok eski dönemlerden itibaren kullanılmaktadır. İçerisine ilave edildikleri bitkilerin pH değerini hızla yükselten organik asitler, fermantasyonu sınırlandırır ve silajlarda ısınmayı ve proteinler gibi besin maddelerinin kaybını önler. Antibakteriyal etkileriyle küf, maya ve mikroorganizma gelişimini önlemekte ve silajların aerobik stabilitesini artırmaktadır. Bu sayede yemleme için kullanılan silajların daha uzun süre dayanmasını sağlarlar. Silajların yem ve enerji kapasitesini de artırırlar.

Hayvanların Sindirim Sistemindeki Antibakteriyel Etkisi

Bakterilerin hücre zarından geçen organik asitler, hücre içinin pH değerini değiştirerek, bakterilerin amino asit ve enerji metabolizmasını etkiler. Bakterilerin DNA yapılarını parçalar ve etkisiz hale getirir. Hayvan beslenmesinde sindirim sisteminde antibakteriyel etkileriyle sağlık sorunlarına ve ekonomik kayıplara engel olurlar.

Hayvanların Büyümesini Uyarmak

Hayvanların sindirim sisteminde mikrobiyal florayı değiştiren organik asitler, besinlerin sindirimini kolaylaştırır. Bununla hayvanların performansları artar. Yemleri ve hammaddeleri koruyan etkisinin yanında, hayvanların büyümesini uyarması organik asitleri çok önemli bir konuma getirmektedir.

Organik Asitlerin Hayvan Performansı Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Ruminantların Performansı Üzerinde Olan Etkileri

Rumende metan gazı üretimini azaltan fumarik asit, ruminantlarda olan enerji kaybını oldukça azaltır. Ruminantların çok tükettiği selülozun parçalanabilirliğini artırarak selüloz sindirimini kolaylaştırır. Enerji gereksiniminin çoğunu rumende açığa çıkmış yağ asitlerinden sağlayan ruminantlar için, propiyonik asidin glukojenik yapısı önemlidir. Propiyonik asit yüksek süt verimi olan inekleri ketozise karşı korur. Organik asitler ruminantların yem ve silaj tüketimini artırarak süt verimini ve canlı ağırlığını artırır. Sütteki yağ ve protein değerlerini de yükseltirler.

Tek Mideli Hayvanlar Üzerindeki Etkileri

Sütten henüz kesilmiş olan tek mideli hayvanların midesindeki düşük hidroklorik asit konsantrasyonu nedeniyle yetersiz pepsinojen aktivitesiyle proteinlerden yararlanma oranı düşük olur. Organik asitler yemlere katıldığında, enzim aktivitesini hızlandırır ve protein sindirimini artırır.

Kanatlıların Performansı Üzerindeki Etkileri

Kanatlılarda mide sıvısını asitleştiren organik asitler, bunun devamında etkili olur. pH değerinin dördün altına inmesiyle yemlerle mideye giden mikroorganizmaları elimine eder. Organik asitler pH düzeylerini sağlar ve enzim aktivitesini geliştirir. Asitliği yükselterek hayvanların iştahını artırır ve kanatlıların yemden faydalanma oranını yükseltir.

Ekstra Bilgiler

Organik asitler sadece hayvan beslenmesinde değil, aynı zamanda gıda endüstrisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Gıdaların raf ömrünü uzatmak, lezzetini artırmak ve mikrobiyal bozulmayı önlemek için organik asitler sıklıkla tercih edilir. Ayrıca, organik tarımda da bitki hastalıklarına karşı doğal bir koruyucu olarak kullanılırlar. Bu çok yönlü kullanım alanları, organik asitlerin önemini ve değerini daha da artırmaktadır.

Organik Asitler Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Amino Asit Zararları

Amino Asit Zararları

Asitler Bazlar ve Ph

Asitler Bazlar ve Ph

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Ph Değeri?

Ph Değeri?

Hidrojen Florür?

Hidrojen Florür?

Kostik Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Kostik Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Asit Yağmurlarının Etkileri

Asit Yağmurlarının Etkileri

Doğal İndikatörler Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Doğal İndikatörler Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Güncel

Laktik Asit Fermantasyonu

Laktik Asit Fermantasyonu

Sodyum Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Sodyum Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Asit Yağmurlarının Oluşumu

Asit Yağmurlarının Oluşumu

Asit Örnekleri

Asit Örnekleri

Mide Asidi Fazlalığı

Mide Asidi Fazlalığı

Asit Baz Tepkimeleri

Asit Baz Tepkimeleri

Asitlerin Zararları Nelerdir?

Asitlerin Zararları Nelerdir?

Oleik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Oleik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Zayıf Asit ve Bazlar

Zayıf Asit ve Bazlar

Asit Yağmurlarının Toprak Kimyasına Etkileri

Asit Yağmurlarının Toprak Kimyasına Etkileri

Sirke Ruhu Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Sirke Ruhu Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Sönmüş Kireç Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Sönmüş Kireç Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Kuvvetli Asitler Nelerdir?

Kuvvetli Asitler Nelerdir?

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6